શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 
Smt. V.R.Shah High School | Achievements

ઉપલબ્ધીઓ

Standard

Year

Name of Topper

Percentage of Topper

12
2008-09 Rathva Sanjaykumar Naginlal 81.43%
2007-08 Rathva Kalpnaben Sakhabhai 79.86%
2006-07 Tapla Asaraf Yakub 78.28%
2005-06 Pandya Dhrumitaben Shantilal 85.73%
2004-05 Rathva Daxaben Navalsing 77.33%
2003-04 Rathva Sanjaybhai Himmatbhai 72.67%
2002-03 Rathva Ashokbhai Kachubhai 71.00%
2001-02 Zala Mukeshbhai Bhurabhai 80.50%
2000-01 Rathva Minaben Virsingbhai 79.00%
1999-2000 Rathva Jayrambhai K 75.50%
1998-99 Gupta Prashantkumar Subhashchandra 76.67%
1997-98 Gupta Rajshreeben Shubhashchandra 76.00%
1996-97 Darji Komalben Maheshchandra 63.00%
1995-96 Shah Bhavishaben Ambalal 61.00%
1994-95 Parmar Harmansinh N 65.80%
1993-94 Gachi Taslim Abdulmazid 68.00%
1992-93 Shah Sangitaben Vitthaldas 72.50%
1991-92 Rathva Shantilal Punamchand 66.33%
1990-91 Talati Simaben Satishkumar 64.83%
1989-90 Shah Hitesh Kantilal 64.16%
1988-89 Soni Jyotikaben Kantilal 65.00%
1987-88 Rathva Terasingbhai S 63.00%
1986-87 Parikh Bhartiben Jayantilal 65.00%
1985-86 Rathva Karsanbhai Jivabhai 66.00%
1984-85 Shah Minaben Naginlal 57.40%
1983-84 Shah Sunitaben Mukundlal 72.30%
1982-83 Suryavansi Rameshbhai J 63.00%
1981-82 Shah Hinaben Jayantilal 63.50%
1980-81 Shah Hemuben Chandulal 64.00%
1979-80 Panchal Kiritkumar Chimanlal 57.00%
1978-79 Shah Pratimaben Kanchanlal 57.00%