શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 
Smt. V.R.Shah High School | Prayers

શાળાની પ્રાર્થના

સોમાવાર પ્રાર્થના

એ માલિક તેરે બંદે હમ ઐસે હો હમારે કરમ
નેકી પર ચલે ઔર બદી સે ટલે, તાકી હસતે હુએ નિકલે દમ
એ માલિક ........
બડા કમજોર હે આદમી, અભી લાખો હે ઈસમે કમી
પર તુ જો ખડા હે દયાલુ બડા તેરી કૃપા સે ધરતી થમી
દિયા તુને હમે જબ જનમ,તુ હી જેલેગા હમ સબકે ગમ
નેકી પર...........
યે અંધેરા ઘના છા રહા, તેરા ઈન્સાન ઘબરા રહા
હો રહા બે ખબર કુછ ન આતા નજર
સુખકા સુરજ છુપા જા રહા
હે તેરી રોશની મેં જો દમ, તુ અમાવસ કો કર દે પૂનમ
નેકીપર..........
જબ જુલ્મો કા હો સામાના તબ તૂ હી હમે થામના
વો બુરાઈ કરે હમ ભલાઈ કરે, નહીં બદલે કી હો કામના
બઢ ઊઠે પ્યાર કા હર કદમ ઔર મિટે બેરકા યે ભરમ
નેકીપર..........

મંગળવાર પ્રાર્થના

ઈતની શકિત હમેં દેના દાતા,મન કા વિશ્વાસ કમજોર હો ના,
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભુલકર ભી કોઈ ભુલ હો ના...
ઈતની શકિત..........
દુર અજ્ઞાન કે હો અંધેરે,તું હમે જ્ઞાન કી રોશની દે,
હર બુરાઈ સે બચતે રહેં હમ,જીતની ભી દે ભલી જીંદગી દે,
બૈર હો ના કિસીકા કિસીસે,ભાવના મન મે બદલે કી હોના.
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલકર કરભી કોઈ ભૂલ હો ના.
ઈતની શકિત.......
હમ ન સોચે હમે કયા મિલા હૈ,હમ યે સોચે કિયા કયા હૈ અર્પણ
ફુલ ખુશીયોં કે બાંટે સભીકો,સબકા જીવન હી બન જાયે મધુબન,
અપની કરૂણા કા જલ તું બહાદે, કરદે પાવન હર એક મનકા કોના,
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલ કરભી કોઈ ભૂલ હો ના.
ઈતની શકિત.......

બુધવાર પ્રાર્થના

તેરી પનાહ મેં હમેં રખના
સીખે હમ નેક રાહ પર ચલના
કપટ,કર્મ, ચોરી, બેઈમાની ઔર હિંસા સે
હમકો બચાના....(૨)
નાલી કા બન જાઉ ન પાની ....(૨)
નિર્મલ ગંગાજલ હી બનાના ....(૨)
અપની પનાહ મેં હમે રખના ......
સીખે હમે નેક રાહ પર ચલના ....
ક્ષમાવાન કોઈ તુઝસા નહી ઔર મુઝસા નહીં
કોઈ અપરાધી........(૨)
પુણ્ય કી નગરી મેં ભી મેં ને .......(૨)
પાપોં કી ગઠરી હી બાઁધી.......(૨)
કરૂણા કી છાઁવ મેં હમેં રખના ....
સીખે હમ નેક રાહ પર ચલના......
તેરી પનાહ મેં હમે રખના.......
સીખે હમ નેક રાહ પર ચલના.......

ગુરૂવાર પ્રાર્થના

હમકો મનકી શકિત દેના મન વિજય કરે
દૂસરો કી જય સે પહલે ખુદ કી જય કહેં
હમકો મનકી ......
ભેદ ભાવ અપને દિલસે સાફ કર સકે
દોસ્તો કી ભૂલ હો તો માફ કર સકે
જૂઠ સે બચે રહે સબ કા દમ ભરે
હમકો મનકી ......
મુશ્કિલેં પડે તો હમ પે ઈતના કર્મ કર
સાથ લે તો ધર્મકા ચલે તો ધર્મ કર
ખુદપૈ હૌંસલા રહે બદી સે હમ ડરે
દુસરો કી.......
હમકો મનકી ......

શુક્રવાર પ્રાર્થના

તુ પ્યાર કા સાગર હૈ ......(૨)
તેરી એક બુંદ સકે પ્યાસે હમ .......(૨)
લોટા જો દિયા તુને .......(૨)
ચલે જાયેગે જહાસે હમ .....(૨)
તુ પ્યાર કા .......(૨)
ઘાયલ મનકા પાગલ પંછી
ઉડને કો બેકરાર......(૨)
પંખ હૈ કોમલ આંખ હૈ ધૂંધલી
જાના હૈ સાગર પાર.......(૨)
અબ તુ હી ઈસે સમજા.......(૨)
રાહ ભૂલે થે કહા સે હમ......(૨)
તુ પ્યાર કા......(૨)
ઈધર ઝુમ કે ગાયે જીંદગી
ઉધર હે મોત ખડી......(૨)
કોઈ કયા જાને કયા હૈ સીમા
ઉલઝન આન પડી.....(૨)
કાનો મે જરા કહે દે.......(૨)
કે આયે કૌન દિશા સે હમ........(૨)
તુ પ્યાર કા......(૨)

શનિવાર પ્રાર્થના

શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન હરણ ભવ ભય દારૂણમ્
નવ કુંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારૂણમ્
શ્રીરામ ..........
કંદર્પ અગણિત અમિત છબી, નવનીલ નીરજ સુન્દરમ્
પટપીટ માનહું તડિત રુચિ શુચિ, નૌમી જનક સુતાવરં
શ્રી રામ ..............
શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારૂ, ઉદાર અંગ વિભુષણમ્
આજાનું ભૂજ શર ચાપ ધર સંગ્રામજિત ખર દૂષણમ્
શ્રી રામ............
ભજ દીનબંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય -વંશ નિકંદનમ્
રધુનંદ આનંદ કંદ કૌશલચન્દ્ર દશરથ નંદનં
શ્રી રામ.............
ઈતિ વદતિ તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિ મન રંજનમ્
મમ હદય કુંજ નિવાસ કુંરુ,કામાદિ ખલદલ ગંજનમ્
શ્રી રામ ............